อัตราค่าเข้า

สัมผัสประสบการณ์ความสนุกไม่รู้จบได้ตลอดทั้งวันที่ SuperPark!

 

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • บัตรค่าเข้าและสายรัดข้อมือสำหรับการใช้งานที่ SuperPark นั้น ไม่สามารถนำมาขอคืนเงิน, ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  และไม่สามารถนำไปขายต่อได้
 • ลูกค้าทุกท่านจะต้องอ่านและรับทราบเงื่อนไขต่างๆ ของ SuperPark Thailand ก่อนเข้าใช้บริการ ซึ่งสามารถรับทราบเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์และเคาน์เตอร์จาหน่ายบัตรของเรา
 • เด็กที่มีอายุไม่ถึง 3 ปีเข้าฟรี ส่วนเด็กที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะต้องชาระค่าเข้าใช้บริการที่ SuperPark Thailand ในราคาเท่ากันกับผู้ใหญ่
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปีจะต้องเข้าใช้บริการพร้อมผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง (ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) พร้อมค่าเข้าตามราคาที่ประกาศไว้
 • กรุณามาถึงล่วงหน้า 15 นาที ก่อนเริ่มเวลา session ที่คุณต้องการใช้บริการ
 • SuperPark Thailand ได้รับการออกแบบด้วยการจากัดความสูงสาหรับผู้เล่นในแต่ละกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการใช้บริการของท่าน โปรดดูรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้
  • กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้เล่นที่มีส่วนสูงที่ 100cm ขึ้นไป:
   • Flying fox
   • Pedal Car Track
   • Tube Slide
   • Skate and Scoot World
   • Augmented Climbing Wall
   • Ninja Track
   • SuperClimb
  • กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้เล่นที่มีส่วนสูงที่ 120cm ขึ้นไป:
   • Trampoline Platform
   • SuperJump
  • กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับผู้เล่นที่มีส่วนสูงที่ 140cm ขึ้นไป:
   • Baseball
   • SuperBoxer
  • กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบและส่วนสูงต่ำกว่า 120cm
   • Kid’s Trampoline
  • กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100cm
   • I Teacher Lu
   • Adventure City
   • Sliding Mountains
  • กิจกรรมที่จำเป็นต้องสวมใส่รองเท้ากีฬา/รองเท้าผ้าใบ(ลูกค้านำมาเอง)
   • SuperClimb
   • Skate and Scoot World
 • ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรอาจจะขอตรวจสอบสูติบัตร หรือบัตรประชาชน (เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี, ผู้ใหญ่และผู้ปกครองอายุ 18 ปีขึ้นไป)
 • ผู้ทำกิจกรรมทุกคน จะต้องสวมใส่ถุงเท้ากันลื่นของ SuperPark เท่านั้น และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการที่ SuperPark (ราคาบัตรค่าเข้าใช้บริการนั้น ยังไม่รวมถุงเท้ากันลื่น SuperPark คู่ละ 60 บาท)
 • ผู้เข้าทำกิจกรรมจำเป็นต้องสวมใส่รองเท้าผ้าใบกีฬาตลอดการทำกิจกรรม ปีนหน้าผาจำลอง, สเก็ตและสกู๊ตเตอร์
 • เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการที่ SuperPark ตามต้องการ ทาง SuperPark Thailand ขอแนะนำให้ท่านซื้อบัตรเข้าใช้บริการล่วงหน้า เนื่องจากการขายบัตรออนไลน์ที่หมดล่วงหน้านั้น จะส่งผลให้ผู้ที่ walk in มาซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ในบางโอกาส
 • ผู้เข้าใช้บริการช่วงเช้า จะต้องสอบสัมภาระและคืนล็อคเกอร์ภายในเวลาก่อน 13:15 น
 • ผู้เข้าใช้บริการช่วงกลางวัน จะต้องตรวจสอบสัมภาระและคืนล็อคเกอร์ภายในเวลาก่อน 17:45 น.
 • ผู้เข้าใช้บริการที่ไม่ชำระเงินบัตรค่าเข้าและไม่มีสายรัดข้อมือ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
 • กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ก่อนเข้าใช้บริการที่ SuperPark Thailand
 • SuperPark Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Your cart

Total
Euro
Shipping and discount codes are added at checkout.