กลับมาพร้อมความสะอาดเป็นพิเศษ!

ยกระดับมาตรการคุมเข้มด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

SuperPark ห่วงใยคุณ

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะวันละ 5 ครั้ง ก่อนเริ่มกิจกรรมแต่ละรอบ

ฉีดพ่นทั่วบริเวณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ Chemgene HLD4H ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าสามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ดี

ลดความแออัดลง 70% เพื่อรักษาระยะห่างภายในซูเปอร์พาร์ค เพื่อให้ลูกค้ามีพื้นที่เฉลี่ย 160 ตรม./ท่าน

ก่อนเข้าใช้บริการ

ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

แจ้งประวัติการเดินทางของท่านก่อนใช้บริการ

ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเจลล้างมือ

ขณะทำกิจกรรม

สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ครั้งละไม่เกิน 4 ท่าน/กิจกรรม

รักษาระยะห่างกับผู้อื่นไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โดยยืนตามสัญลักษณ์ที่กำหนดขณะเข้าแถว หรือรอคิว

ดูแลรักษาความสะอาดด้วยเจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

สวมหมวกคลุมผมหรือถุงมือที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุปกรณ์ป้องกันโดยตรง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว เราได้เพิ่มมาตรการความสะอาดเป็นพิเศษตามอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชิ้น ทุกวันก่อนปิดพาร์ค ด้วยการพ่นน้ำยา CHEMGENE HLD4H ที่สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ

 

Your cart

Total
Euro
Shipping and discount codes are added at checkout.